Tìm Hiểu Về Giãn Hạn Thanh Toán Tiền Nhà Trong Thời Kỳ COVID-19

Tìm hiểu thông tin về việc giãn hạn trả tiền nợ mua nhà và các cách thức như sau khi thời hạn giãn hạn thanh toán của quý vị kết thúc.


Giãn hạn thanh toán là một trong những phương án cứu trợ khoản nợ phổ biến nhất được cung cấp thông qua đơn vị trung gian hỗ trợ khoản vay của quý vị (công ty được liệt kê trong bảng sao kê thế chấp của quý vị). Khi bắt đầu giai đoạn hoãn thanh toán, các khoản tiền nợ mua nhà của quý vị sẽ được ngừng cho đến khi giai đoạn hoãn kết thúc.

Nếu quý vị là chủ sở hữu nhà mà gặp khó khăn về tài chính và không thể thanh toán khoản thế chấp thuộc sở hữu của Freddie Mac do COVID-19, quý vị sẽ được cứu trợ thế chấp, bao gồm cả giãn hạn thanh toán.

Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi thời hạn giãn hạn thanh toán kết thúc? Dưới đây là thông tin để giúp quý vị hiểu về phương án giãn hạn thanh toán của Freddie Mac trong thời kỳ COVID-19 và cách thức hoàn trả:

 • Nếu bị ảnh hưởng, quý vị có quyền được giãn hạn thanh toán trong 12 tháng. Đơn vị trung gian sẽ bắt đầu với một kế hoạch có thời hạn ngắn hơn và xem xét lại vào cuối giai đoạn để xem tình hình tài chính của quý vị có thay đổi hay không. Tuy nhiên, nếu quý vị vẫn không thể thực hiện thanh toán đầy đủ, quý vị có quyền được giãn hạn thanh toán với tối đa 12 tháng nếu quý vị yêu cầu.

 • Các khoản thanh toán của quý vị được ngừng trong giai đoạn giãn hạn thanh toán - nhưng quý vị phải trả lại tiền trong tương lai. Trong giai đoạn giãn hạn thanh toán, các khoản thanh toán thế chấp của quý vị sẽ được ngừng cho đến khi giai đoạn giãn hạn kết thúc, dù là 1 tháng hay 12 tháng. Nếu quý vị có thể thanh toán một phần trong giai đoạn giãn hạn, điều này sẽ giúp giảm số tiền còn thiếu vào cuối giai đoạn giãn hạn thanh toán.

 • Quý vị không bị bắt buộc phải thực hiện thanh toán trong một lần. Quý vị có một số cách thức để thanh toán số nợ, tùy vào cách tốt nhất cho quý vị. Các cách thức này bao gồm:
  • Hoàn trả toàn bộ số tiền, còn được gọi là phục hồi, là khi quý vị thanh toán các khoản đã bỏ lỡ.

  • Kế hoạch hoàn trả sẽ cho phép quý vị bắt kịp dần trong khi thực hiện khoản thanh toán hàng tháng của mình.

  • Tiếp tục thanh toán bình thường: Khi quý vị không đủ khả năng trả thêm một khoản nhưng có thể tiếp tục thanh toán hàng tháng như bình thường, thì chúng tôi có thể tận dụng các cách thức khác để quý vị có thể hoàn trả khoản thanh toán bị ngừng theo cách phù hợp.

  • Điều chỉnh khoản vay: Khi thu nhập của quý vị bị giảm do khủng hoảng, chúng tôi có thể xem xét việc điều chỉnh (ví dụ như thay đổi điều khoản vay mượn tiền của quý vị) để phù hợp với tình hình mới của quý vị; những thay đổi như vậy nhằm mục đích giảm số tiền thanh toán hàng tháng ban đầu của quý vị.

 • Đơn vị trung gian hỗ trợ khoản vay của quý vị sẽ liên hệ với quý vị khoảng 30 ngày trước ngày dự kiến kết thúc kế hoạch giãn hạn thanh toán của quý vị để xác định kế hoạch hỗ trợ tốt nhất cho quý vị tại thời điểm đó—bao gồm kế hoạch hoàn trả, điều chỉnh khoản vay, hay thậm chí là kéo dài giai đoạn giãn hạn thanh toán nếu cần.

Hãy liên hệ ngay với đơn vị trung gian hỗ trợ khoản vay để bàn thảo về tình hình của quý vị và xác định phương án phù hợp nhất.

Công Cụ & Nguồn Lực

house with a magnifying glass in front of it

Công Cụ Tra Cứu Khoản Vay

Hãy xem để biết Freddie Mac có sở hữu khoản vay của quý vị hay không.

staff working at a call center

Mạng Lưới Trợ Giúp Người Vay

Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc thanh toán thế chấp, vậy thì các nhân viên tư vấn nhà ở được HUD chứng nhận của chúng tôi trên Mạng Lưới Trợ Giúp Người Vay của Freddie Mac có thể hỗ trợ quý vị theo số 877-300-4179. Họ cung cấp dịch vụ miễn phí và có thể giúp quý vị hiểu được các chương trình thích hợp cho bạn, làm việc với bên cho vay của quý vị và tư vấn toàn diện về tài chính cho quý vị.

apartment building with magnifying glass over it

Trợ Giúp Cho Người Thuê Nhà

Nếu quý vị là người thuê nhà đang gặp khó khăn về tài chính do COVID-19, hãy tìm hiểu về các phương án cứu trợ sẵn có.

blog

Giữ an toàn

Hãy xem thông tin từ Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh để giữ an toàn cho quý vị và gia đình.