Mở Rộng Trợ Giúp Cho Chủ Sở Hữu Nhà Ở Bị Ảnh Hưởng Bởi COVID-19

Có nhiều chương trình cứu trợ cho quý vị chọn, để giúp quý vị đang gặp khó khăn trong việc trả các khoản tiền nhà của mình do COVID-19.


Nếu quý vị là chủ sở hữu nhà ở đang gặp khó khăn về tài chính liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vi-rút Corona (COVID-19) và tài sản thế chấp của quý vị thuộc sở hữu của Freddie Mac, hãy liên hệ ngay lập tức với đơn vị trung gian hỗ trợ khoản vay của quý vị (công ty được liệt kê trong bảng sao kê thế chấp của quý vị) để thảo luận về các chương trình thích hợp cho quý vị.

Cho dù quý vị đang đối mặt với tình trạng mất việc làm, giảm thu nhập, bệnh tật hay các vấn đề khác làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán thế chấp hàng tháng của mình, Freddie Mac luôn tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để đảm bảo quý vị được bảo vệ. Trên thực tế, công ty đã chỉ đạo đơn vị trung gian hỗ trợ khoản vay của quý vị để đưa ra các phương án cứu trợ thế chấp, bao gồm:

  • Đảm bảo cứu trợ bằng cách cho giãn hạn thanh toán tới tối đa 12 tháng.

  • Miễn tiền phạt hay phí thanh toán muộn.

  • Ngừng tất cả các hoạt động tịch thu nhà và trục xuất người vay đang sinh sống trong các ngôi nhà thuộc sở hữu của công ty, ít nhất là cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2021.

  • Đưa ra các chương trình điều chỉnh khoản vay thích hợp, nhằm mục đích cứu trợ thanh toán thế chấp hoặc giữ nguyên các khoản thanh toán đó sau giai đoạn giãn hạn.

Người vay có đủ điều kiện được giãn hạn bất kể tài sản của họ là nơi họ ở, căn nhà thứ hai, hay tài sản đầu tư.

Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các khoản tiền nhà của mình hoặc tin rằng quý vị sắp bị trễ hạn, vậy thì đừng chần chừ nữa - hãy liên hệ ngay với đơn vị trung gian hỗ trợ khoản vay của quý vị. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị.

Công Cụ & Nguồn Lực

house with a magnifying glass in front of it

Công Cụ Tra Cứu Khoản Vay

Hãy xem để biết Freddie Mac có sở hữu khoản vay của quý vị hay không.

staff working at a call center

Mạng Lưới Trợ Giúp Người Vay

Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc thanh toán thế chấp, vậy thì các nhân viên tư vấn nhà ở được HUD chứng nhận của chúng tôi trên Mạng Lưới Trợ Giúp Người Vay của Freddie Mac có thể hỗ trợ quý vị theo số 877-300-4179. Họ cung cấp dịch vụ miễn phí và có thể giúp quý vị hiểu được các chương trình thích hợp cho bạn, làm việc với bên cho vay của quý vị và tư vấn toàn diện về tài chính cho quý vị.

questionnaire and pencil

Tìm hiểu thông tin về việc giãn hạn thanh toán

Giãn hạn thanh toán là gì và chuyện gì sẽ xảy ra sau khi thời gian giãn hạn kết thúc?

apartment building with magnifying glass over it

Trợ Giúp Cho Người Thuê Nhà

Nếu quý vị là người thuê nhà đang gặp khó khăn về tài chính do COVID-19, hãy tìm hiểu về các phương án cứu trợ sẵn có.

blog

Giữ an toàn

Hãy xem thông tin từ Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh để giữ an toàn cho quý vị và gia đình.